I samarbeid med: 

Bil1 ble gasellebedrift i 2012

Bil1 oppfyller kravene til å komme på gasellelisten for første gang i 2012. Av alle aktive bedrifter med omsetning over 1 million kroner er det kun ca 5% som får denne betegnelsen hvert år.

Dagens Næringsliv velger årlig ut Gasellebedrifter etter disse kriteriene:

  • levert godkjente regnskaper
  • minst doblet omsetningen over fire år
  • omsetning på over en million kroner første år
  • positivt, samlet driftsresultat
  • unngått negativ vekst
  • organisert som aksjeselskap

Vi takker alle kunder og samarbeidspartnere for deres bidrag til å hjelpe oss å komme dit vi har!